d

Shop

Description

1920 – 1989

Zuko_DzumhurZulfikar Zuko Džumhur, bosansko-hercegovački i jugoslovenski putopisac, slikar i karikaturista, rođen je u Konjicu 24. septembra 1920. godine. Potiče iz stare ugledne ulemanske porodice.
Otac mu je Abduselam Džumhur i majka Vasvija, rođena Rufo. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Beogradu, gde mu je otac radio kao imam, a višu gimnaziju u Sarajevu 1939.
Počeo je studirati pravo, ali je prešao na likovnu akademiju i završio je u klasi Petra Dobrovića. Prve crteže je objavio u “Narodnoj armiji” 1947, a od tada sarađuje kao karikaturista i ilustrator u “Ježu”, “Borbi”, “Vetrenjači”, “Politici”, “Oslobođenju”, reviji “Danas”, NIN-u, kao stalni saradnik i urednik. Objavio je više od 10.000 karikatura.
Napisao je scenarije za više kratkih i tri scenarija za igrane filmove. Uradio je 35 scenografija za pozorište, a poslednjih deset godina radio je na sarajevskoj televiziji kao pisac scenarija i voditelj serija emisije “Hodoljublje”. Zajedno sa Momom Kaporom je autor knjige “Zelena čoja Montenegra”.

Umro je u Herceg Novom, a sahranjen je u rodnom Konjicu 29. novembra 1989. godine.

Zuko Džumhur je bio izuzetan čovek. Sam predsjednik SFRJ Josip Broz Tito vrlo rado se družio s njim. Zuko je važio za jednog od najvećih boema svoga vremena.

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090