d

Shop

Description

1933 – 1988

Vladislav_Todorovic_SiljaVladislav Todorović Šilja je rođen u Kruševcu 1933. godine. Uoči Drugog svetskog rata prelazi sa roditeljima u Beograd, gde završava osnovnu i srednju školu. Studira redovno na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi Nedeljka Gvozdenovića i 1959. godine stiče zvanje akademskog slikara. Posle dve godine, nakon završenih postdiplomskih studija, stiče akademsko zvanje magistra likovnih umetnosti. Više od jedanaest godina je radio kao slobodan umetnik, da bi se zatim opredelio za pedagoški rad sa mladima. Od 1. septembra 1972. godine, pa sve do smrti, profesor je likovne kulture u Osnovnoj školi ”Lazar Savatić”.  Preminuo je 6. februara 1988. godine.

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090