d

Shop

Description

Milojević Dobrosav je rođen je 1948. u Donjem Štiplju kod Jagodine.
Slika od 1970. godine. Do sada je izlagao samostalno 40 puta i preko 200 puta grupno, u zemlji i inostranstvu. Redovno se odazivao pozivima mnogobrojnih humanitarnih aukcija. Izlagao je od 1973. godine na svim Salonima i Bijenalima naivne umetnosti, kao i na svim kolonijama koje je organizovao Muzej naivne umetnosti. Učesnik je kolonija u Trebinju, Sanskom Mostu, Borovu, Karlovcu, Kaleniću, Jošanici, Kopaoniku, Rumi, Kipru, Zaječaru, Aranđelovcu…
Za svoj rad više puta je nagrađivan. Dobitnik je Zlatne plakete Tabora likovnih samorastnika u Trebinju, 1980; Velike nagrade za izložena dela na Šestom, bijenalu, 1993, i Posebne nagrade za izložena dela na Osmom bijenalu naivne umetnosti u Jagodini, 1997. godine. Živi u Jagodini.
a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090