d

Shop

Description

simonovicLjubomir Simonović je rođen 20. 09. 1950 godine u Trsteniku. U svom rodnom gradu je i doživeo prve uspehe kao slikar. Kao đak osnovne škole već je dobijao nagrade za svoje radove. To ga je stimulisalo da posle osnovne škole krene za Niš u srednju školu za primenjenu umetnost. Po završetku srednje škole za primenjenu umetnost upisuje i Akademiju u Beogradu, koju i završava 1977. godine u klasi Miodraga Vujačića Mirskog. Imao je više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090