d

Shop

Description

Viktor Škrabanj, akademski slikar, rođen je 1936. godine u Bečeju. Osnovnu školu, muzičku školu i gimnaziju pohađao je u Bečeju. Likovnu akademiju je završio u Ljubljani 1962. godine na slikarskom odseku u klasi profesora Maksima Sedeja. Na likovnu scenu je stupio 60-ih godina. Njegovo preko četiri decenije dugo stvaralaštvo u oblasti likovne umetnosti otkriva izuzetan talenat, disciplinu i neiscrpnu energiju.

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090